Thaiclassified.in.th by Brandex

แอร์ตู้คอนโทรลตัวช่วยสำคัญในการระบายความร้อน โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.

การระบายความร้อนด้วยแอร์ตู้คอนโทรล

         การระบายความร้อนหรือระบายอากาศให้แก่ตู้คอนโทรล ตู้ที่มีไว้สำหรับควบควมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตู้คอนโทรล ควบคุมระบบไฟฟ้ามีจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะพบตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามห้องเซิร์ฟเวอร์ และการที่ตู้คอนโทรลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของตู้คอนโทรลใช้งานได้อย่างยาวนาน คือด้านระบบระบายอากาศ ต้องมีการจัดระบบการระบายความร้อนได้ดี เพราะถ้าหากตู้คอนโทรลเกิดมีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปอาจะก่อให้เกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าได้

         ซึ่งตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้ตู้คอนโทรลมีอุณหภูมิที่คงที่และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คือ แอร์ตู้คอนโทรล มีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล เพราะถ้าหากตู้คอนโทรลมีความร้อนที่มากเกินไปจะทำให้ตู้คอนโทรลทำงานหนักและอาจจะทำให้เสื่อมสภาพได้เร็วกกว่าปกติ จึงควรอย่างยิ่งที่จะติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรลไว้ อีกทั้งแอร์ตู้คอนโทรลยังช่วยลดความชื้น ลดฝุ่นละออง เคมีต่างๆ ที่จะเข้าภายในตู้คอนโทรล สิ่งเหล่าที่เป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ตู้คอนโทรลได้ การติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรลจึงมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้การผลิตชิ้นงานต่างๆ ของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีติดขัด สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอร์ตู้คอนโทรล MODEL : WR1200
แอร์ตู้คอนโทรล

 

สนใจแอร์ตู้คอนโทรล สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ทรัพย์วรา เทคโนโลยี จำกัด 
subwara.brandexdirectory.com
www.subwara.com

_____________________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร

แอร์ตู้คอนโทรลตัวช่วยสำคัญในการระบายความร้อน โดย ทรัพย์วรา เทคโนโลยี บจก.
Scroll to top